Hội đồng cấp tỉnh về đánh giá nguyên nhân tai biến do vắc xin

Thông tư 24/2018/TT-BYT được ban hành ngày 18/9/2018. Một trong những nội dung cơ bản được quy định tại văn bản này là chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu thành viên của Hội đồng đánh giá nguyên nhân tai biến do vắc xin cấp tỉnh.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 3 Thông tư 24/2018/TT-BYT, Hội đồng cấp tỉnh có chức năng tư vấn chuyên môn cho Giám đốc Sở Y tế trong việc giải quyết các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trên địa bàn quản lý.

Theo đó:

- Hội đồng cấp tỉnh có nhiệm vụ:

 • Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 6 Nghị định 104/2016/NĐ-CP;
 • Định kỳ đánh giá tình hình tai biến nặng sau tiêm chủng trên địa bàn quản lý.

- Quyền hạn của Hội đồng cấp tỉnh:

 • Yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan cung cấp thông tin liên quan đến tai biến nặng sau tiêm chủng;
 • Được bảo đảm các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ;
 • Được đề xuất Hội đồng cấp Bộ đánh giá lại kết luận của Hội đồng cấp tỉnh trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, Thông tư 24/2018/TT-BYT cũng quy định cụ thể, cơ cấu thành viên của Hội đồng cấp tỉnh gồm có ít nhất 10 thành viên có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư 24/2018/TT-BYT, bảo đảm cơ cấu như sau:

 • Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Sở Y tế;
 • Phó Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (đối với các tỉnh chưa thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật); Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh.
 • Các thành viên Hội đồng cấp tỉnh: Lãnh đạo của Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế; Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế; Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện Sản nhi hoặc Bệnh viện Nhi hoặc Khoa Sản, Nhi thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh; Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý; Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.
 • Trong trường hợp cần thiết và tùy theo từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh có thể mời thêm các chuyên gia về tài chính, giám định pháp y, hồi sức cấp cứu, pháp luật và các lĩnh vực khác liên quan đến tai biến nặng sau tiêm chủng.

Về tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng cấp tỉnh theo Thông tư 24/2018/TT-BYT:

 • Có kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cần thiết và khả năng liên quan đến đánh giá nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm chủng;
 • Những người thực hiện hoạt động về tiêm chủng trên địa bàn tỉnh thì không tham gia vào thành phần Hội đồng.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Thông tư 24/2018/TT-BYT có hiệu lực ngày 15/11/2018.  

Gởi câu hỏi

215

Văn bản liên quan