Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo gồm những ai?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

Theo quy định tại Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL, số lượng thành viên của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo phải là số lẻ và phải có ít nhất 05 (năm) thành viên, bao gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng, 01 ủy viên làm thư ký và các ủy viên.

hoi dong tham dinh san pham quang cao, thong tu 10/2013/TT-BVHTTDL

Nguồn: Internet

Cụ thể, Thông tư 10 quy định thành phần tham gia Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo căn cứ vào nội dung của sản phẩm quảng cáo cần thẩm định, bao gồm:

  • Đại diện các Cục, Vụ có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành khác;

  • Đại diện các tổ chức nghề nghiệp;

  • Chuyên gia hoặc đại diện đơn vị, tổ chức khác có các hoạt động chuyên môn liên quan đến nội dung cần thẩm định.

Cũng theo Thông tư 10, Chủ tịch Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo là Lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở; Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo là Cục Văn hóa cơ sở.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 01/02/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

145

Văn bản liên quan