Hội đồng thi đua khen thưởng trường tiểu học có nhiệm vụ gì?

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04/09/2020.

Hội đồng thi đua khen thưởng trường tiểu học, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Hội đồng thi đua khen thưởng trường tiểu học có nhiệm vụ gì? (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định Hội đồng thi đua khen thưởng trường tiểu học giúp hiệu trưởng tổ chức phong trào thi đua; hướng dẫn tổ chức phát động thi đua và giám sát việc thực hiện; tham mưu sơ kết, tổng kết, xét và đề nghị khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường; kiến nghị đề xuất về công tác thi đua, khen thưởng.

  • Hội đồng thi đua khen thưởng do hiệu trưởng thành lập vào đầu mỗi năm học bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và các thành viên. Hiệu trưởng là chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng. Các thành viên của hội đồng bao gồm: phó hiệu trưởng, đại diện cấp ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng, đại diện giáo viên. Số lượng thành viên trong Hội đồng thi đua khen thưởng là số lẻ.

  • Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng triệu tập họp hội đồng định kì vào đầu năm học, cuối học kì I, cuối năm học và họp đột xuất khi có yêu cầu công việc.

Bên cạnh đó, Thông tư này quy định rõ nhiệm vụ của Hội đồng kỉ luật và Hội đồng tư vấn trường tiểu học như sau:

  • Hội đồng kỉ luật được thành lập để xét hoặc xóa kỉ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo từng vụ việc. Việc thành lập, thành phần và hoạt động của hội đồng kỉ luật được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  • Hiệu trưởng thành lập các hội đồng tư vấn để tư vấn giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động quản lý và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần và thời gian hoạt động của các hội đồng tư vấn do hiệu trưởng quy định.

Chi tiết xem tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 20/10/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

253

Văn bản liên quan