Hợp đồng thuê nhà ở cũ có thời hạn tối đa là 05 năm

Đây là điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP về thi hành Luật Nhà ở.

Cụ thể theo Nghị định 30/2019/NĐ-CP, thời hạn hợp đồng thuê nhà ở cũ là 05 năm, tính từ ngày ký kết hợp đồng thuê nhà ở. Trường hợp người thuê có nhu cầu thuê thời hạn ngắn hơn thì ký kết hợp đồng thuê nhà theo nhu cầu đó.

Khi hết thời hạn thuê nhà ở mà bên thuê vẫn đủ điều kiện thuê nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê thì có thể gia hạn hợp đồng thuê nhà ở bằng với thời hạn thuê nhà trước đó, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở theo quy định.

Cũng theo Nghị định 30/2019, thời hạn giải quyết cho thuê nhà ở cũ là không quá 30 ngày, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

Chi tiết xem thêm Nghị định 30/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

605

Văn bản liên quan