Hot: Danh sách các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Mới đây, Cục Quản lý Chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo 538/QLCL-QLVBCC thông báo Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp CC ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và CC ứng dụng CNTT.

Theo đó, danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ tại thời điểm 15/5/2019 bao gồm:

- 08 trường đại học được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT. Danh sách gồm:

- 176 đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT. Danh sách gồm:

- 05 trường đại học được tổ chức thi, cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Danh sách gồm:

 

Lưu ý: Mẫu các loại chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cục QLCL không chịu trách nhiệm đối với các đơn vị không có tên trong danh sách và các chứng chỉ không theo mẫu đã công bố.

 - Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

5,850

Văn bản liên quan