Hướng dẫn chuẩn bị tổ chức cuộc thi văn hoá, văn nghệ CSGD nghề nghiệp

Gần đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Thông tư 33/2019/TT-LĐTBXH quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo quy định, vệc tổ chức các cuộc thi văn nghệ theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng. Việc tổ chức thực hiện phải được chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung, hình thức đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; các đơn vị, cá nhân tham gia trên tinh thần giao lưu, đoàn kết, văn hoá, thực hiện đúng các quy định của cuộc thi.

chuan bi to chuc cuoc thi van hoa van nghe CSGD nghe nghiep, Thong tu 33/2019/TT-LĐTBXH

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, công tác chuẩn bị tổ chức cuộc thi văn hoá, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 33/2019/TT-LĐTBXH, cụ thể sau đây:

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi văn hoá, văn nghệ; ban hành quy chế cuộc thi văn hoá, văn nghệ.

- Thành lập Ban tổ chức để điều hành và thực hiện các nhiệm vụ của cuộc thi; Ban tổ chức quyết định thành lập ban giám khảo, các tiểu ban (tổ) giúp việc.

- Xây dựng và ban hành quy chế cuộc thi.

  • Ban tổ chức cuộc thi văn hoá, văn nghệ xây dựng và ban hành quy chế cuộc thi và được thông báo công khai.

  • Căn cứ quy mô, cấp độ của cuộc thi, Trưởng ban tổ chức cuộc thi quyết định lấy ý kiến tham gia của cơ quan quản lý về văn hoá, văn nghệ theo phân cấp trước khi ban hành.

  • Nội dung cơ bản của quy chế cuộc thi gồm: mục đích, yêu cầu; thời gian, địa điểm tổ chức; đối tượng, thành phần tham dự; nội dung, hình thức, thể loại; tiêu chí, cách thức chấm điểm; quy định về khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại; quy định về hồ sơ và thủ tục đăng ký; kinh phí; các quy định khác (nếu có) và điều khoản thi hành.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 33/2019/TT-LĐTBXH có hiệu lực từ 08/02/2019.

Thu Ba 

Gởi câu hỏi

171

Văn bản liên quan