Hướng dẫn đầu tư xây dựng báo hiệu hàng hải

Hướng dẫn đầu tư xây dựng báo hiệu hàng hải
Thu Hiền

Theo quy định, Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải có trách nhiệm thiết lập kịp thời báo hiệu hàng hải phục vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải, đồng thời báo cáo ngay cho Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ hàng hải khu vực.

 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thiết lập báo hiệu hàng hải khi quản lý khai thác luồng hàng hải chuyên dùng hoặc sử dụng các vùng nước sau đây:

  • Vùng khoan thăm dò địa chất, khai thác dầu mỏ, khí đốt;
  • Vùng đánh bắt, nuôi trồng hải sản;
  • Vùng công trình đang thi công, trục vớt cứu hộ;
  • Vùng đặt đường cáp hoặc đường ống ngầm, công trình ngầm, thiết bị ngầm có ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải;
  • Vùng diễn tập: Quân sự, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, ứng cứu khắc phục sự cố tràn dầu;
  • Vùng đặt hệ thống thu thập dữ liệu hải dương;
  • Vùng giải trí, du lịch và thể thao.

Các tổ chức, cá nhân khi xây dựng các công trình ngầm, công trình vượt qua luồng hàng hải hoặc các công trình có ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải nhu cầu, đường dây điện, cáp treo, các công trình ngầm, giàn khoan, phong điện, thủy điện, nhiệt điện và các công trình tương tự khác có nghĩa vụ thiết lập báo hiệu hàng hải, bảo đảm an toàn hàng hải.

Chi tiết xem thêm Nghị định 58/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Gởi câu hỏi

267

Văn bản liên quan