Hướng dẫn giải quyết đơn xin thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 181/2019/TT-BQP quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ do quân đội quản lý, thi hành thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc.

giai quyet don xin thay doi noi cu tru cua nguoi chap hanh an, Thong tu 181/2019/TT-BQP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, việc giải quyết đơn xin thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án được thực hiện theo các bước quy định tại Điều 5 Thông tư 181/2019/TT-BQP như sau:

Bước 1: Đơn vị quân đội nơi quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hướng dẫn người chấp hành án viết đơn xin thay đổi nơi cư trú gửi Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu. Đơn xin thay đổi nơi cư trú phải nêu rõ lý do, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi đi) và ý kiến đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xin đến cư trú (nơi đến).

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tiếp nhận đơn, đơn vị quân đội nơi quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án có văn bản báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, kèm theo đơn xin thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án và văn bản nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành pháp luật, chấp hành nghĩa vụ của người chấp hành án trong thời gian chấp hành án ở đơn vị.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tiếp nhận đơn, đơn vị quân đội nơi quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án có văn bản báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, kèm theo đơn xin thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án và văn bản nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành pháp luật, chấp hành nghĩa vụ của người chấp hành án trong thời gian chấp hành án ở đơn vị.

Bước 4Căn cứ kết quả xác minh của cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu hoặc ý kiến của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, trong thời hạn 05 ngày, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có văn bản đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền giải quyết cho người chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú; đồng thời gửi cho đơn vị quân đội nơi quản lý, giám sát, giáo dục và người chấp hành án. Trường hợp không đồng ý cho người chấp hành án thay đổi nơi cư trú thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do không đồng ý.

Xem chi tiết tại Thông tư 181/2019/TT-BQP có hiệu lực từ 22/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

247

Văn bản liên quan