Hướng dẫn hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy sửa đổi về quản lý sau cai nghiện ma túy.

hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm, Nghị định 94/2009/NĐ-CP

Hướng dẫn hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 18 Nghị định 94/2009/NĐ-CP quy định trước khi kết thúc thời gian cai nghiện bắt buộc bốn mươi lăm ngày, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội có trách nhiệm lập hồ sơ, tổ chức Hội đồng xét duyệt người có nguy cơ tái nghiện cao và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm bao gồm:

  1. Hồ sơ của người cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội (bản sao);

  2.  Bản kiểm điểm quá trình học tập, rèn luyện trong thời gian ở Trung tâm của người cai nghiện, có nhận xét đánh giá của Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội;

  3. Biên bản của Hội đồng xét duyệt người có nguy cơ tái nghiện cao tại Trung tâm; các tài liệu chứng minh đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm;

  4. Văn bản đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội gửi Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi lập hồ sơ đưa đối tượng vào Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội.

Chi tiết xem tại Nghị định 94/2009/NĐ-CP có hiệu lực từ 22/12/2009.

Ty Na

Gởi câu hỏi

19

Văn bản liên quan