Hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp GCN đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức

Quy định này được điều chỉnh tại Thông tư 03/2017/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư 16/2012/TT-NHNN quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, cụ thể bao gồm:

ho so de nghi cap GCN du dieu kien SX vang, Thong tu 03/2017/TT-NHNN

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư 16).

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật.

  • Văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm sản xuất; bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Bên cạnh đó, Thông tư 03/2017/TT-NHNN cũng quy định định kỳ hàng quý, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) tình hình cấp, thu hồi, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong quý liền kề trước đó (theo mẫu tại Phụ lục 12a Thông tư này). 

Về thời hạn nộp báo cáo định kỳ:

- Đối với báo cáo quý: ngày 20 (hai mươi) của tháng đầu tiên quý tiếp theo;

- Đối với báo cáo năm: ngày 20 (hai mươi) tháng 1 (một) của năm tiếp theo.

Xem thêm các quy định có liên quan tại Thông tư 03/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ 22/7/2017. 

Thu Ba

Gởi câu hỏi

32

Văn bản liên quan