Hướng dẫn hồ sơ đề nghị công bố đưa đường cao tốc vào khai thác

Đây là quy định đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 90/2014/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Theo đó, trước khi đưa công trình đường cao tốc vào khai thác, chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, nâng cấp công trình đường cao tốc tổ chức lập và gửi hồ sơ đề nghị đưa công trình đường cao tốc vào khai thác đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định cụ thể sau:

- Bộ Giao thông vận tải công bố đối với đường cao tốc do Trung ương quản lý;

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố đối với đường cao tốc do địa phương quản lý.

ho do de nghi cong bo sua duong cao toc vao khai thac, Thong tu 90/2014/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

Tại Điều 7 Thông tư 90/2014/TT-BGTVT quy định chủ đầu tư, nhà đầu tư phải gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị công bố đưa công trình vào khai thác trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết quy định tại khoản 1 Điều này. Hồ sơ bao gồm:

  • Tờ trình đề nghị công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 90;

  • Báo cáo thẩm định an toàn giao thông (nếu thuộc dự án phải thẩm định an toàn giao thông);

  • Phương án tổ chức giao thông được duyệt.

Sau đó, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, phải có văn bản yêu cầu nhà đầu tư, chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, ra quyết định công bố đưa công trình vào khai thác. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đặt biệt, đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc do Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm chủ đầu tư, cơ quan, tổ chức được giao trực tiếp quản lý sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ đề nghị công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác, trình Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Chi tiết xem tại: Thông tư 90/2014/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/3/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

41

Văn bản liên quan