Hướng dẫn hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Ngày 28/01/2015, Chính phủ thống nhất ban hành Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Cụ thể, các cặp vợ chồng vô sinh hoặc phụ nữ độc thân gửi hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện các kỹ thuật này, gồm:

ho so de nghi thuc hien thu tinh ong nghiem, Nghi dinh 10/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

- Đơn đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 10/2015/NĐ-CP.

- Hồ sơ khám xác định vô sinh của phụ nữ độc thân hoặc cặp vợ chồng đứng tên trong đơn đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải có kế hoạch điều trị cho cặp vợ chồng vô sinh hoặc phụ nữ độc thân. Trường hợp không thể thực hiện được kỹ thuật này và không thể có kế hoạch điều trị phải trả lời bằng văn bản, đồng thời nêu rõ lý do.

Trong đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm gồm:

  • Cơ sở phụ sản, sản - nhi của Nhà nước từ tuyến tỉnh trở lên;

  • Bệnh viện đa khoa tư nhân có khoa sản, khoa sản - nhi;

  • Bệnh viện chuyên khoa phụ sản, chuyên khoa sản - nhi tư nhân;

  • Bệnh viện chuyên khoa nam học và hiếm muộn.

Xem thêm tại: Nghị định 10/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/3/2015.

Thu Ba 

Gởi câu hỏi

49

Văn bản liên quan