Hướng dẫn hoạt động kiểm dịch của CQ kiểm dịch động vật nội địa

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Theo quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT, cơ quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa được công nhận an toàn dịch bệnh như sau:

  • Kiểm tra số lượng, chủng loại, kích cỡ động vật thủy sản;

  • Kiểm tra lâm sàng;

  • Lấy mẫu kiểm tra các bệ theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;

  • Kiểm tra Điều kiệu vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển và các vật dụng kèm theo;

  • Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 55 của Luật thú y;

  • Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp động vật thủy sản giống lên phương tiện vận chuyển;

  • Thông báo cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi đến qua thư điện tử hoặc fax các thông tin gồm: Số Giấy chứng nhận kiểm dịch, ngày cấp, loại hàng, số lượng hàng, tên chủ hàng, nơi hàng đến, biển kiểm soát của phương tiện vận chuyển vào 16 giờ 30 phút hàng ngày.

Lưu ý: Trường hợp chỉ tiêu xét nghiệm bệnh dương tính, cơ quan kiểm dịch động vật nội địa không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

88

Văn bản liên quan