Hướng dẫn lập, chấp hành dự toán thực hiện bồi dưỡng cho HLV, VĐV

Thông tư 61/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao. Thông tư 61 thay thế Thông tư liên tịch 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL.

Theo quy định mới, việc lập, chấp hành dự toán được Thông tư 61 hướng dẫn như sau:

  • Hàng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập dự toán và tổng hợp vào dự toán ngân sách của cấp mình, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực hiện.

  • Khoản chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao được hạch toán vào mục "Các khoản thanh toán khác cho cá nhân" thuộc các Chương, Loại, Khoản tương ứng.

Xem chi tiết mức chi tại Thông tư 61/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/9/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

148

Văn bản liên quan