Hướng dẫn lập kết quả đo kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký ban hành Thông tư 08/2020/TT-BTTTT Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.

HD lap ket qua kiem dinh dai phat thah, dai truyen hinh, 08/2020/TT-BTTTT

Hình minh họa (Nguồn Internet)

Hiện nay, Đài phát thanh, đài truyền hình: là đài vô tuyến điện sử dụng kênh tần số cho truyền thanh, truyền hình theo quy hoạch phổ tần số quốc gia. Kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình: là việc đo kiểm và thẩm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Việc kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp đối với chất lượng, an toàn của đài phát thanh, đài truyền hình theo quy định của pháp luật.

Đài phát thanh, đài truyền hình bắt buộc kiểm định là đài phát thanh, đài truyền hình thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định”.

Quy trình kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình được ban hành tại Phụ lục số 03 Thông tư 08/2020/TT-BTTTT. Thông tư này hướng dẫn lập kết quả đo kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình như sau:

Bước 1: Đơn vị đo kiểm thực hiện đo kiểm và lập kết quả đo kiểm theo mẫu 3.2 phụ lục 03.

- Xác định vùng thâm nhập và lập các bản vẽ trong Kết quả đo kiểm.

 • Xác định vùng thâm nhập:

  • Xác định vùng thâm nhập (là vùng người dân có thể tiếp cận).

  • Trường hợp người dân có thể tiếp cận vào vùng liên quan thì phải tiến hành đo kiểm.

 • Lập các bản vẽ kèm theo kết quả đo kiểm:

  • Bản vẽ tổng thể nhìn từ trên xuống (phương nằm ngang).

  • Bản vẽ riêng cho từng anten theo phương thẳng đứng.

  • Bản vẽ riêng thể hiện vùng đo nhìn từ trên xuống (phương nằm ngang): chỉ áp dụng trong trường hợp có điểm đo.

 Xem toàn văn quy định tại Thông tư 08/2020/TT-BTTTT có hiệu lực từ 01/6/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

105

Văn bản liên quan