Hướng dẫn lập kết quả đo kiểm trạm gốc ĐT di động mặt đất công cộng

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 08/2020/TT-BTTTT Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.

huong dan lap kq do kiem tram goc đt, 08/2020/TT-BTTTT

Hình minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng được ban hành tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư 08/2020/TT-BTTTT. Cụ thể, Thông tư này hướng dẫn lập kết quả đo kiểm trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng như sau:

1. Đơn vị đo kiểm thực hiện đo kiểm và lập kết quả đo kiểm theo mẫu 2.2 phụ lục 02.

2. Xác định vùng thâm nhập và lập các bản vẽ trong Kết quả đo kiểm.

- Xác định vùng thâm nhập:

 • Xác định vùng thâm nhập (là vùng người dân có thể tiếp cận).

 • Trường hợp người dân có thể tiếp cận vào vùng liên quan thì phải tiến hành đo kiểm và không cần xác định giới hạn an toàn.

 • Trường hợp người dân không thể tiếp cận đến vùng liên quan, thì xác định giới hạn an toàn.

- Lập các bản vẽ kèm theo kết quả đo kiểm:

 • Bản vẽ tổng thể nhìn từ trên xuống (phương nằm ngang).

 • Bản vẽ riêng cho từng anten theo phương thẳng đứng.

 • Bản vẽ riêng thể hiện vùng đo nhìn từ trên xuống (phương nằm ngang): chỉ áp dụng trong trường hợp có điểm đo.

 • Bản vẽ riêng thể hiện vùng liên quan giả định quay một vòng tròn quanh cột anten: chỉ áp dụng trong trường hợp cột anten không lắp đặt trên những công trình xây dựng có sẵn.

3. Xác định giới hạn an toàn: Chỉ xác định giới hạn an toàn đối với những cột anten không lắp đặt trên những công trình xây dựng có sẵn.

- Tính toán vùng liên quan giả định: Tính toán vùng liên quan giả định đối với anten thấp nhất trên cột anten với các thông số kỹ thuật giả định như sau:

 • Downtilt tổng cộng bằng 120.

 • Đường kính vùng liên quan giả định là 100m.

 • Chiều cao của vùng liên quan giả định: bằng chiều cao của vùng liên quan của anten giả định (là anten có độ dài mặt bức xạ là 2,58m và có mép dưới trùng với mép dưới của anten thấp nhất trên cột anten).

- Xác định giới hạn an toàn:

 • Trường hợp vùng liên quan giả định quay một vòng tròn quanh cột anten không giao cắt vùng thâm nhập thì giới hạn an toàn là từ điểm mép dưới của anten thấp nhất trở lên.

 • Trường hợp vùng liên quan giả định quay một vòng tròn quanh cột anten có giao cắt vùng thâm nhập thì cột anten đó không có giới hạn an toàn.

- Các thay đổi trong giới hạn an toàn mà không phải kiểm định lại gồm:

 • Điều chỉnh góc phương vị (azimuth) của anten.

 • Điều chỉnh góc ngẩng (downtilt) của anten với điều kiện góc ngẩng tổng cộng không vượt quá 120.

 • Lắp thêm máy phát hoặc điều chỉnh công suất phát với tổng công suất cực đại của tất cả các máy phát đến trước feeder/jumper dẫn tín hiệu lên từng anten không vượt quá 150W.

 • Di chuyển vị trí anten, với điều kiện vị trí mép dưới của anten cao hơn hoặc bằng điểm giới hạn an toàn.

Xem thêm tại: Thông tư 08/2020/TT-BTTTT có hiệu lực từ 01/6/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

105

Văn bản liên quan