Hướng dẫn mới về việc đăng ký, quản lý quân nhân dự bị tại địa phương

Ngày 26/11/2019, Quốc hội thống nhất thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 chính thức có hiệu lực từ 01/7/2020.

dang ky quan ly quan nhan du bi, Luat luc luong du bi dong vien 2019

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, Điều 12 Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 quy định ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã thực hiện đăng ký quân nhân dự bị cho công dân cư trú tại địa phương. 

Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức thực hiện đăng ký quân nhân dự bị cho công dân đang lao động, học tập, làm việc tại cơ quan, tổ chức. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban chỉ huy quân sự thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân đang lao động, học tập, làm việc tại cơ quan, tổ chức thực hiện đăng ký quân nhân dự bị tại nơi cư trú.

Về thẩm quyền quản lý quân nhân dự bị:

- Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã thực hiện quản lý quân nhân dự bị cư trú tại địa phương.

- Ban chỉ huy quân sự cấp huyện phối hợp với cơ quan, tổ chức quản lý quân nhân dự bị đang lao động, học tập, làm việc tại cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Hơn nữa, Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký quân nhân dự bị cho công dân tại khác trường hợp nêu trên.

Bên cạnh đó, Luật này cũng quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với đơn vị thường trực của Quân đội nhân dân có chỉ tiêu tiếp nhận lực lượng dự bị động viên thực hiện việc sắp xếp quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị vào đơn vị dự bị động viên.

Xem thêm các quy định liên quan tại Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

445

Văn bản liên quan