Hướng dẫn quy đổi trình độ ngoại ngữ, tin học của cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức, viên chức cần lưu ý một số quy định về quy đổi trình độ ngoại ngữ, tin học trong trường hợp muốn đáp ứng các tiêu chuẩn để được thăng hạng, tăng lương hoặc theo yêu cầu vị trí công việc định thi tuyển.

 Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức

Hiện tại, việc đánh giá trình độ ngoại ngữ của các bộ, công chức, viên chức được căn cứ theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 16/3/2014.

Trước đó, bằng ngoại ngữ được cấp theo Quyết định 177/QĐ-TCBT quy định chương trình tiếng Anh thực hành ABC và và Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.

Do đó, căn cứ theo Công văn 3755/BGDĐT-GDTX và Công văn 6089/BGDĐT-GDTX thì việc quy đổi từ bằng ngoại ngữ được cấp theo Quyết định 177/QĐ-TCBT và Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT sang khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT được hướng dẫn như sau:

- Trình độ A theo QĐ số 177 và trình độ A1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc.

- Trình độ B theo QĐ số 177 và trình độ A2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc,

- Trình độ C theo QĐ số 177 và trình độ B1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc.

- Trình độ B2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc.

- Trình độ C1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc.

- Trình độ C2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc.

Về việc quy đổi đối với trình độ tin học

Điều 23 Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có quy định:

- Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

- Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

56,494

Văn bản liên quan