Hướng dẫn sắp xếp công dân nữ đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị

Ngày 15/3/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai.

Theo đó, đối với công dân nữ có ngành, nghề chuyên môn đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị, việc sắp xếp dựa trên các nguyên tắc sau đây:

  • Sắp xếp nữ binh sĩ dự bị có chuyên môn phù hợp với chức danh biên chế, nếu thiếu thì sắp xếp nữ binh sĩ dự bị có chuyên môn tương ứng;

  • Sắp xếp những nữ binh sĩ dự bị có nơi cư trú gần nhau hoặc cùng nơi làm việc vào một đơn vị;

  • Sắp xếp nữ binh sĩ dự bị nhóm A vào đơn vị bảo đảm chiến đấu trực thuộc quân chủng, binh chủng, đơn vị bộ đội địa phương;

  • Sắp xếp nữ binh sĩ dự bị nhóm A, nhóm B vào các đơn vị sau: Đơn vị hậu cần, kỹ thuật trực thuộc Bộ Quốc phòng, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, binh đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nhà trường quân đội...

Xem thêm tại Nghị định 14/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

176

Văn bản liên quan