Hướng dẫn thực hiện báo cáo, quản lý vận hành dự án điện gió

Thông tư 02/2019/TT-BCT đã được Bộ Công Thương ký ban hành quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Theo đó, việc báo cáo, quản lý vận hành dự án điện gió được Thông tư 02 quy định như sau:

  • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, UBND tỉnh gửi bản sao Quyết định và Giấy chứng nhận đã được chứng thực về Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

  • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán điện với chủ đầu tư, Bên bán điện có trách nhiệm gửi một bản sao hợp lệ Hợp đồng mua bán điện đến Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

  • Hàng năm, trước ngày 15/01 và ngày 15/7, UBND tỉnh có các dự án điện gió gửi Bộ Công Thương báo cáo định kỳ 6 tháng về hoạt động đăng ký đầu tư và tình hình triển khai thực hiện dự án.

  • Sau khi dự án điện gió được hoàn thành đưa vào vận hành thương mại, chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý vận hành các công trình điện và bảo vệ môi trường.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 02/2019/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 28/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

146

Văn bản liên quan