Hướng dẫn thực hiện trắc địa cho một chuyến bay đo thăm dò khoáng sản

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 28/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

Theo đó, công tác trắc địa cho một chuyến bay đo được Thông tư 28 hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Trước khi thực hiện một chuyến bay đo từ, trọng lực, đơn vị thực hiện yêu cầu đội ngũ kỹ thuật bay đo phải triển khai các nội dung sau:
    • Lập kế hoạch bay đo trong ngày;
    • Chuyển đổi tọa độ thiết kế tuyến bay về tọa độ mặc định của máy GPS lắp đặt trên máy bay;
    • Xác định tọa độ điểm đầu và điểm cuối các tuyến bay đo;
    • Nhập tọa độ mạng lưới tuyến bay đo đã thiết kế vào máy GPS lắp đặt trên máy bay.
  • Khi máy bay cất cánh để bay đo, cán bộ kỹ thuật trắc địa phối hợp với tổ lái dẫn máy bay vào tuyến bay đo, vận hành thiết bị ghi số liệu tọa độ, độ cao các điểm đo của tuyến bay đo; kiểm tra việc ghi số liệu đo và theo dõi hoạt động của các thiết bị đo trong toàn bộ quá trình bay đo.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 28/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

162

Văn bản liên quan