Hướng dẫn tiếp nhận trưng cầu giám định tư pháp theo vụ việc

Đây là nội dung đáng quan tâm tại Thông tư 138/2013/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

Theo đó, văn phòng giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính thực hiện tiếp nhận trưng cầu giám định tư pháp theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 138/2013/TT-BTC, cụ thể sau đây:

to chuc giam dinh tu phap theo vu viec tiep nhan trung cau giam dinh, Thong tu 138/2013/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Việc trưng cầu giám định tư pháp của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng (sau đây gọi là người trưng cầu giám định) đối với Văn phòng giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc được thực hiện bằng văn bản theo quy định tại Điều 25 Luật Giám định tư pháp.

  • Khi nhận được văn bản trưng cầu của người trưng cầu giám định, Văn phòng giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc có trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức thực hiện giám định theo nội dung được trưng cầu, trừ trường hợp từ chối theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24 hoặc khoản 2 Điều 34 Luật Giám định tư pháp.

  • Trường hợp từ chối giám định, Văn phòng Giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc phải có văn bản gửi người trưng cầu giám định trong thời hạn được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 24 Luật Giám định tư pháp và nêu rõ lý do từ chối nhận trưng cầu giám định.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 138/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 01/12/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

73

Văn bản liên quan