Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 17/2016/TT-BQP vào ngày 11/3/2016 nhằm hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức tuyển sinh cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch.

Theo đó, việc tổ chức tuyển sinh cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch được Thông tư 17 hướng dẫn thực hiện như sau:

- Xét duyệt hồ sơ (không tổ chức thi đầu vào); căn cứ chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao và nhân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các trường tổ chức xét duyệt; triệu tập học viên vào đào tạo; kiểm tra sức khỏe, văn bằng, chứng chỉ và báo cáo kết quả về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

- Đối với những trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp đại học, nếu đủ Điều kiện mở lớp, các trường thực hiện như sau:

  • Tổ chức thi tuyển đầu vào đào tạo theo quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng;
  • Số trúng tuyển vào đào tạo theo chức vụ gắn với trình độ học vấn, số còn lại đào tạo theo chức vụ cán bộ;
  • Thời gian thi, đề thi, môn thi, Điểm trúng tuyển do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định và báo cáo kết quả về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cùng với số đã có bằng đại học.

Xem chi tiết Thông tư 17/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

121

Văn bản liên quan