Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu thập dữ liệu XĐ thiệt hại môi trường

Vừa qua, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 03/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.

trinh tu thu thap du lieu xac dinh thiet hai moi truong, Nghi dinh 03/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy đinh hiện hành, dữ liệu, chứng cứ để tính toán thiệt hại đối với môi trường phải được thu thập hoặc ước tính tại thời điểm môi trường bị ô nhiễm, suy thoái ở mức cao nhất tính từ khi xảy ra hoặc tại thời điểm phát hiện môi trường bị ô nhiễm, suy thoái.

Theo đó, vệc tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 6 Nghị định 03/2015/NĐ-CP sau đây:

- Xác định các loại dữ liệu, chứng cứ cần thiết để xác định thiệt hại đối với môi trường và yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường;

- Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc, đánh giá, đo đạc để thu thập dữ liệu, chứng cứ;

- Tổ chức hội đồng thẩm định dữ liệu, chứng cứ thu thập được.

Ngoài ra, Hội đồng thẩm định chứng cứ, dữ liệu xác định thiệt hại đối với môi trường phải có không ít hơn 30% số thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường; không ít hơn 30% số thành viên là cán bộ làm công tác quản lý; đại diện chính quyền địa phương nơi thu thập chứng cứ, dữ liệu; đại diện cộng đồng dân cư và các thành phần liên quan. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí lựa chọn và trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc, đánh giá, đo đạc để thu thập dữ liệu, chứng cứ; hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của hội đồng thẩm định dữ liệu, chứng cứ.

Xem toàn  văn quy định tại Nghị định 03/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/3/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

96

Văn bản liên quan