Hướng dẫn ưu đãi về thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại Côn Đảo

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 26/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Thông tư 26/2016/TT-BTC Hướng dẫn ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án đầu tư vào địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Côn Đảo), cụ thể sau đây:

uu dai thue TNDN doi voi du an dau tu tai con dao, Thong tu 26/2016/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

- Các dự án của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư vào Côn Đảo được hưởng ưu đãi về thuế TNDN áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Thuế TNDN 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN 32/2013/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Về thủ tục thực hiện ưu đãi về thuế TNDN: Thực hiện theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN và Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 03/4/2016.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

65

Văn bản liên quan