Hướng dẫn việc phúc tra thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Thông tư 125/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Cụ thể, khi có kết quả kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, nếu như không đồng ý với kết quả thi, thí sinh dự thi có quyền phúc tra, cụ thể:

  • Đơn phúc tra được gửi về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt kết quả thi.
  • Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thực hiện chấm phúc tra và có văn bản trả lời kết quả phúc tra cho thí sinh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhận được đơn phúc tra của thí sinh.
  • Căn cứ kết quả phúc tra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có văn bản điều chỉnh kết quả thi gửi cơ sở đào tạo để cấp hoặc thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt kết quả thi, cơ sở đào tạo thông báo kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh dự thi và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh thi đỗ.

Xem trường hợp chứng chỉ đại lý bảo hiểm bị thu hồi tại Thông tư 125/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

279

Văn bản liên quan