Hướng dẫn xác định nhóm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Theo đó, việc xác định đâu là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được Thông tư 27 quy định như sau:

Nhóm đất nông nghiệp, bao gồm:

 • Đất sản xuất nông nghiệp gồm đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm.
 • Đất lâm nghiệp bao gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;
 • Đất nuôi trồng thủy sản;
 • Đất làm muối;
 • Đất nông nghiệp khác.

Nhóm đất phi nông nghiệp, bao gồm:

 • Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;
 • Đất xây dựng trụ sở cơ quan;
 • Đất quốc phòng;
 • Đất an ninh;
 • Đất xây dựng công trình sự nghiệp;
 • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp; đất cụm công nghiệp; đất khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ…;
 • Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông; đất thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa; đất danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng…;
 • Đất cơ sở tôn giáo;
 • Đất cơ sở tín ngưỡng;
 • Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;
 • Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối;
 • Đất có mặt nước chuyên dùng;
 • Đất phi nông nghiệp khác.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

408

Văn bản liên quan