Hướng dẫn xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm

Đây là quy định đáng quan tâm được đề cập tại Thông tư 12/2019/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành về tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm.

xac dinh san pham thiet bi su dung nuoc tiet kiem, Thong tu 12/2019/TT-BKHCN

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 Thông tư 12/2019/TT-BKHCN được xác định bằng phương pháp đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia tương ứng. 

Đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm thực hiện theo Phương thức 1 quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân yêu cầu xác định.

Ngoài ra, tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh ưong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Xem thêm các quy định khác tại: Thông tư 12/2019/TT-BKHCN có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

175

Văn bản liên quan