Hướng dẫn xác định số lượng, khối lượng kim khí quý, đá quý

Mới đây, Ngân hàng nhà nước vừa ký ban hành Thông tư 17/2014/TT-NHNN quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý.

Để xác định được số lượng, khối lượng, kích cỡ của kim khí quý, đá quý thì căn cứ vào Thông tư 17/2014/TT-NHNN, tại đây cập nhật cụ thể về quy định này như sau:

Xác định số lượng:

  • Loại đếm được: đếm theo đơn vị thỏi, lá, cái, viên, miếng, mảnh.

  • Loại không đếm được (dạng cốm, hạt, bột): xác định theo món, gói.

Xác định khối lượng, kích cỡ:

  • Các loại kim khí quý: Xác định khối lượng theo đơn vị đo pháp định là kilôgam (kg), gam (g), miligam (mg) hoặc lượng, đồng cân (chỉ), phân.

1 phân =

1

chỉ =

1

lượng = 0,375 mg

10

100

  • Các loại đá quý: Xác định khối lượng theo carat (ct), 01ct = 0,2 g = 200 mg; xác định đường kính, kích cỡ ngọc trai theo milimét (mm).

  • Các loại đồ trang sức hoặc đồ mỹ nghệ có gắn đá quý làm cho giá trị của đồ vật tăng lên so với giá trị đồ vật sau khi tách rời thân ra khỏi đá quý; khi kiểm nhận phải giữ nguyên hình dạng và cân khối lượng chung của đồ vật, sau đó xác định khối lượng của từng bộ phận.

Xem chi tiết tại Thông tư 17/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ 15/9/2015.

- Thu Ba -

Gởi câu hỏi

176

Văn bản liên quan