Hướng dẫn xử lý kỷ luật đối với công chức quản lý thị trường vi phạm

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 18/2019/TT-BCT về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Theo đó, việc xử lý kỷ luật đối với công chức quản lý thị trường vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ được quy định tại Điều 9 Thông tư 18/2019/TT-BCT như sau:

xu ly ky luat cong chuc quan ly thi truong, Thong tu 18/2019/TT-BCT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Công chức vi phạm quy định tại Điều 6 Thông tư này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

  • Các vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ phải bị xử lý kỷ luật, các hình thức xử lý kỷ luật, các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật, các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật, thời hiệu xử lý kỷ luật, thời hạn xử lý kỷ luật, thẩm quyền xử lý kỷ luật, trình tự, thủ tục xem xét xử lý kỷ luật được áp dụng theo quy định của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức.

Ngoài ra, Thông tư 18 cũng quy định về các biện pháp xử lý khác đối với công chức bị kỷ luật như sau:

  • Công chức bị xử lý kỷ luật gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hoặc của tổ chức, cá nhân khác trong hoạt động công vụ thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

  • Công chức bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức hạ bậc lương, giáng chức, cách chức do tham nhũng, tham ô trong hoạt động công vụ thì không được giao và làm những công việc liên quan đến vị trí công việc đã có vi phạm hoặc dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

  • Công chức bị xử lý kỹ luật bằng hình thức buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được đăng ký dự tuyển vào cơ quan Quản lý thị trường hoặc vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm trong thời gian có hành vi vi phạm pháp luật.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 18/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 15/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

188

Văn bản liên quan