Hủy bỏ quyết định xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp nào?

Quyết định xử lý vi phạm hành chính khi phát hiện có những sai sót thì người ban hành phải hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần quyết định, đồng thời ban hành quyết định mới. Cụ thể như sau:

1. Người đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính phải hủy bỏ toàn bộ nội dung quyết định khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành chính;
 • Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp sau:
  • Trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính sau:
   • Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;
   • Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;
   • Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;
   • Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;
   • Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính.
  • Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính;
  • Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt;
  • Cá nhân vi phạm hành chính chết, mất tích, tổ chức vi phạm hành chính đã giải thể, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt;
 • Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính;
 • Có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đối với vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm.

2. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ sai sót, người đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính phải hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết định khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có sai sót về nội dung làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định;
 • Quyết định giải quyết khiếu nại của người hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại được ban hành dẫn đến việc thay đổi căn cứ, nội dung của quyết định về xử lý vi phạm hành chính.

3. Trong các trường hợp sau đây, nếu có căn cứ để ban hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính thì người đã ban hành quyết định phải ban hành quyết định mới hoặc chuyển người có thẩm quyền ban hành quyết định mới:

 • Các trường hợp hủy bỏ quyết định xử lý vi phạm hành chính như trên trừ trường hợp đã có quyết định khởi tố vụ án;
 • Có bản án, quyết định của Tòa án về việc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định về xử lý vi phạm hành chính bị khởi kiện.

Xem thêm Nghị định 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/10/2017.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

7,162

Văn bản liên quan