Huy động nguồn lực xã hội trong tổ chức cai nghiện ma túy

Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn cần sự chung tay của mỗi cá nhân và của cả cộng đồng

Đóng góp cơ sở cai nghiện ma túy, Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy

Huy động nguồn lực xã hội trong tổ chức cai nghiện ma túy (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 43 Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy quy định kinh phí để xây dựng các cơ sở cai nghiện từ các nguồn sau:

Kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức cai nghiện ma túy, hòa nhập cộng đồng, can thiệp giảm tác hại, phòng, chống tái nghiện ma bao gồm

- Ngân sách nhà nước;

- Đóng góp của người cai nghiện ma túy, thân nhân và gia đình họ;

- Kết quả lao động trị liệu của người nghiện tại cơ sở cai nghiện;

- Các nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Ngoài ra, người nghiện ma túy và người thân của hộ cũng có trách nhiệm đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên nếu hoàn cảnh, điều kiện của người nghiện ma túy và gia đình khó khăn thì được xét giảm hoặc miễn đóng góp kinh phí cai nghiện.

Đối với các khoản đóng góp, các cơ sở cai nghiện phải

Cơ sở cai nghiện ma túy được tiếp nhận các khoản đóng góp, tài trợ của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài để cai nghiện cho người nghiện ma túy và phải quản lý, sử dụng các khoản đóng góp, tài trợ đó theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem thêm tại: Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy.

Nguyên Phú

Gởi câu hỏi

13

Văn bản liên quan