Huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải có 60% trường THPT đạt chuẩn QG

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, huyện đạt chuẩn tiêu chí về y tế - văn hóa - giáo dục khi đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3 theo Thông tư 23/2005/TT-BYT.

  • Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn quốc gia khi đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ theo hướng dẫn thực hiện của Bộ Y tế.

  • Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao kết nối với các xã có hiệu quả khi đảm bảo các yêu cầu theo Thông tư 01/2010/TT-BVHTTDLThông tư 11/2010/TT-BVHTTDL.

  • Có từ 60% trở lên số trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết tại Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 08/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

137

Văn bản liên quan