HV nào bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm rửa tiền tài trợ khủng bố?

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 116/2013/NĐ-CP, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có để tài trợ cho tổ chức, cá nhân khủng bố hoặc tài trợ cho hành vi khủng bố.

hanh vi bi nghi ngo lien quan den toi pham rua tien tai tro khung bo, Nghi dinh 87/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm rửa tiền nhằm tài trợ cho khủng bố nếu có các hành vi nhằm mục đích sau đây:

  • Thực hiện hoặc có ý định thực hiện giao dịch liên quan tới tổ chức, cá nhân theo danh sách trong các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc;

  • Thực hiện hoặc có ý định thực hiện giao dịch liên quan tới tổ chức, cá nhân theo danh sách những tổ chức, cá nhân khủng bố và tài trợ cho khủng bố do tổ chức quốc tế khác hoặc quốc gia khác trên thế giới lập ra và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cảnh báo;

  • Thực hiện hoặc có ý định thực hiện giao dịch liên quan tới tổ chức, cá nhân đã từng bị kết án về các tội khủng bố, tội tài trợ cho khủng bố tại Việt Nam;

  • Thực hiện hoặc có ý định thực hiện giao dịch liên quan tới tổ chức, cá nhân khủng bố hoặc tài trợ khủng bố mà đối tượng báo cáo biết được từ các nguồn thông tin khác.

Cần chú ý, ngay sau khi có căn cứ cho rằng tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm rửa tiền nhằm tài trợ cho khủng bố hoặc ngay sau khi phát hiện tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch nằm trong danh sách đen thì đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp phòng ngừa nêu tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 8, Điều 10, Điều 13, Điều 14 Nghị định 116 để báo cáo kịp thời theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Luật phòng, chống rửa tiền.

Xem thêm các quy định khác tại Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 14/11/2019 và Nghị định 116/2013/NĐ-CP.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

126

Văn bản liên quan