[INFOGRAPHIC] Hướng dẫn sử dụng 11 quy tắc trong Incoterms 2010

[INFOGRAPHIC] Hướng dẫn sử dụng 11 quy tắc trong Incoterms 2010
Lê Hải

Incoterms (viết tắt của International Commercial Terms) là bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Các quy tắc cụ thể của Incoterms sẽ được thể hiện thông qua các hình ảnh tại bài viết này.

 

 Văn bản, tài liệu hướng dẫn thủ tục hải quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

Nhìn chung, các quy tắc tại Incoterms 2010 được phân loại thành 2 nhóm, nhóm quy tắc được áp dụng cho mọi phương thức vận tải (như EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP) và nhóm quy tắc được áp dụng cho phương thức vận tải đường biển hoặc đường thủy nội địa (như FAS, FOB, CFR, CIF).

Quy tắc giao hàng tại xưởng EXW

Giao cho người chuyên chở FCA

Giao tại mạn tàu FAS

Giao lên tàu FOB

Tiền hàng, cước phí CFR

Trả cước, bảo hiểm tới bến CIF

Cước phí trả tới CPT

Cước phí và bảo hiểm trả tới CIP

Giao hàng tại bến DAT

Giao hàng tại nơi đến DAP

Giao hàng đã trả thuế DDP

Gởi câu hỏi

5,020