Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại cần bảo đảm những nguyên tắc nào?

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, trong đó quy định các nguyên tắc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, Thông tư 50/2010/TT-BYT

Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại cần bảo đảm những nguyên tắc nào? (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 2 Thông tư 50/2010/TT-BYT quy định việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại cần bảo đảm những nguyên tắc sau:

  • Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên tắc kết hợp khám bệnh, chẩn đoán, chữa bệnh y học cổ truyền với phương pháp khám bệnh, chẩn đoán, chữa bệnh của y học hiện đại và ngược lại.

  • Việc kết hợp các kỹ thuật, phương pháp y học cổ truyền với y học hiện đại phải tuân thủ Thông tư Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

  • Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại thực hiện hài hòa, hợp lý theo bệnh, giai đoạn bệnh.

- Người chỉ định kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

  • Bác sĩ đa khoa, bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ chuyên khoa;

  • Y sĩ y học cổ truyền, Y sỹ đa khoa tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi chưa có bác sĩ.

Xem thêm chi tiết tại: Thông tư 50/2010/TT-BYT, có hiệu lực từ ngày 15/02/2011

Nguyên Phú

Gởi câu hỏi

33

Văn bản liên quan