Khách hàng có nghĩa vụ sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Khách hàng có nghĩa vụ sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả
Thu Hiền

Khách hàng sử dụng điện là tổ chức, cá nhân mua điện để sử dụng, không bán lại cho tổ chức, cá nhân khác. Vậy theo quy định pháp luật, đối tượng này có những quyền và nghĩa vụ gì?

 

Theo quy định tại Điều 46 Luật Điện lực 2004, khách hàng sử dụng điện có các quyền sau đây:

 • Được lựa chọn bên bán điện trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh;
 • Được cung cấp đủ số lượng công suất, điện năng, bảo đảm chất lượng điện đã được thoả thuận trong hợp đồng;
 • Yêu cầu bên bán điện kịp thời khôi phục việc cấp điện sau khi mất điện;
 • Được cung cấp hoặc giới thiệu thông tin liên quan đến việc mua bán điện và hướng dẫn về an toàn điện;
 • Được bồi thường thiệt hại do bên bán điện gây ra theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu bên bán điện kiểm tra chất lượng dịch vụ điện, tính chính xác của thiết bị đo đếm điện, số tiền điện phải thanh toán;
 • Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về điện lực của bên bán điện;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc có quyền, khách hàng sử dụng điện cũng phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

 • Thanh toán tiền điện đầy đủ, đúng thời hạn và thực hiện các thoả thuận khác trong hợp đồng mua bán điện;
 • Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện các quy định về quản lý nhu cầu sử dụng điện;
 • Kịp thời cắt điện hoặc giảm mức tiêu thụ điện khi nhận được thông báo của bên bán điện trong các trường hợp quy định tại Điều 27 của Luật Điện lực 2004;
 • Thông báo cho bên bán điện biết trước năm ngày khi có nhu cầu tạm ngừng sử dụng điện, trước mười lăm ngày khi có nhu cầu chấm dứt hợp đồng mua bán điện;
 • Thông báo kịp thời cho bên bán điện khi phát hiện những hiện tượng bất thường có thể gây mất điện, mất an toàn cho người và tài sản;
 • Tạo điều kiện để bên bán điện kiểm tra, ghi chỉ số công tơ và liên hệ với khách hàng;
 • Bảo đảm các trang thiết bị sử dụng điện đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về an toàn điện;
 • Bồi thường khi gây thiệt hại cho bên bán điện theo quy định của pháp luật;
 • Chịu trách nhiệm đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ mua điện đến nơi sử dụng điện;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Luật Điện lực 2004 có hiệu lực ngày 01/7/2005.  

Gởi câu hỏi

141

Văn bản liên quan