Khách hàng được lựa chọn TCTD để chiết khấu giấy tờ có giá

Ngày 01/3/2013, Thông tư 04/2013/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thống nhất ban hành quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Theo đó, khách hàng chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác tức là là người thụ hưởng công cụ chuyển nhượng được phép giao dịch tại Việt Nam, chủ sở hữu giấy tờ có giá được phát hành trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được hưởng các quyền được quy định theo Điều 15 Thông tư 04/2013/TT-NHNN, cụ thể dưới đây:

quyen loi khach hang khi chiet khau cong cu chuyen nhuong, Thong tu 04/2013/TT-NHNN

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Quyết định lựa chọn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để đề nghị được chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác.

  • Có quyền từ chối các yêu cầu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng chiết khấu và quy định của pháp luật.

  • Nhận lại công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng chiết khấu.

  • Được mua lại công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác trước hạn chiết khấu nếu được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chấp nhận.

  • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có nghĩa vụ phải thực hiện các nội dung sau đây:

  • Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận ghi trong hợp đồng chiết khấu.

  • Cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ chứng minh công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác có đủ điều kiện thực hiện chiết khấu theo quy định tại Thông tư này.

  • Cam kết bằng văn bản sử dụng tiền chiết khấu hợp pháp, chứng minh khả năng tài chính đảm bảo mua lại công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng chiết khấu.

  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác được chiết khấu tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xem thêm quy đinh liên quan tại Thông tư 04/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/5/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

110

Văn bản liên quan