Khi nào báo cáo viên pháp luật bị miễn nhiệm?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 22/7/2016.

Theo đó, Thông tư 10 quy báo cáo viên pháp luật bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

  • Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;

  • Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân hoặc chuyển công tác khỏi cơ quan, tổ chức đã đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật;

  • Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

  • Từ chối không thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 03 lần trở lên;

  • Thực hiện một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 9 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

  • Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

  • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.

Xem chi tiết Thông tư 10/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 10/9/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

184

Văn bản liên quan