Khi nào bị thu hồi mã số REX trong ưu đãi thuế quan?

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 38/2018/TT-BCT vào ngày 30/10/2018 nhằm quy định cụ thể những trường hợp bị thu hồi mã số REX trong ưu đãi thuế quan.

Theo đó, Thông tư 38 quy định thương nhân bị thu hồi mã số REX khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Đã giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

  • Thông báo không tiếp tục xuất khẩu hàng hóa để được hưởng GSP;

  • Không đáp ứng quy định GSP;

  • Khai báo xuất xứ hàng hóa không chính xác;

  • Giả mạo chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

  • Không cập nhật thông tin theo quy định;

  • Tái phạm việc không khai báo đầy đủ các thông tin theo quy định hoặc không đăng tải chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP và chứng từ liên quan đến lô hàng xuất khẩu theo quy định sau khi được tổ chức tiếp nhận đăng ký mã số REX nhắc nhở bằng văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương;

  • Vi phạm quy định khác hoặc gian lận về xuất xứ hàng hóa.

Việc thu hồi mã số REX do tổ chức tiếp nhận đăng ký mã số REX thực hiện. Tổ chức tiếp nhận đăng ký mã số REX lưu trữ thông tin thu hồi mã số REX trong vòng 10 năm kể từ ngày kết thúc của năm thu hồi mã số REX.

Đồng thời Thông tư 38 còn quy định trong trường hợp mã số REX bị thu hồi không đúng quy định, tổ chức tiếp nhận đăng ký mã số REX thông báo cho thương nhân việc được tiếp tục sử dụng mã số REX ban đầu và được phép phát hành sau chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với lô hàng xuất khẩu đi Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian bị thu hồi mã số REX.

Trong trường hợp thương nhân vi phạm quy định về thu hồi giấy phép như không đáp ứng quy định GSP; khai báo xuất xứ hàng hóa không chính xác;...ngoài việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa, thương nhân chỉ được xem xét cấp lại mã số REX mới tối thiểu sau 30 ngày kể từ ngày bị thu hồi.

Trong trường hợp thương nhân vi phạm quy định khác hoặc gian lận về xuất xứ hàng hóa thì ngoài việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa, thương nhân chỉ được xem xét cấp lại mã số REX mới tối thiểu sau 180 ngày kể từ ngày bị thu hồi.

Việc đăng ký lại mã số REX trong trường hợp bị thu hồi mã số được thực hiện theo quy định sau khi thương nhân khắc phục và gửi văn bản cam kết không tái phạm về tổ chức tiếp nhận đăng ký mã số REX. Thương nhân sử dụng mã số REX mới để chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu đi Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, không được phép phát hành sau chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với lô hàng xuất khẩu trong thời gian bị thu hồi mã số REX.

Xem chi tiết Thông tư 38/2018/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 14/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

354

Văn bản liên quan