Khi nào cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định cấp chủng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội.

Theo Nghị định 50/2019/NĐ-CP, việc cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề được thực hiện trong các trường hợp sau:

Đối với cấp chứng chỉ hành nghề:

  • Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề;

  • Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề;

  • Cấp lại chứng chỉ hành nghề.

Đối với cấp lại chứng chỉ hành nghề:

  • Chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc hư hỏng;

  • Đủ điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề đã bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề:

  • Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề;

  • Bổ sung kỹ thuật chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề;

  • Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề;

  • Thay đổi thông tin cá nhân và văn bằng chứng chỉ trong chứng chỉ hành nghề.

Xem chi tiết tại Nghị định 50/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

564

Văn bản liên quan