Khi nào đơn vị được thực hiện điều tra, đánh giá đất đai?

Điều kiện năng lực của đơn vị thực hiện điều tra, đánh giá đất đai là một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định về việc điều tra, đánh giá đất đai.

Cụ thể, Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được thực hiện điều tra, đánh giá đất đai khi có đủ các điều kiện sau:

dieu tra, danh gia dat dai, dieu kien, thong tu 35/2014/TT-BTNMT

  • Có chức năng thực hiện điều tra, đánh giá đất đai;

  • Có ít nhất 05 cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 35;

  • Có đủ trang thiết bị và công nghệ phù hợp với phương pháp thực hiện theo quy định kỹ thuật về điều tra, đánh giá đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai trong tổ chức có chức năng tư vấn điều tra, đánh giá đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Có năng lực hành vi dân sự;

  • Có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, khoa học đất, thổ nhưỡng, môi trường và các chuyên ngành khác có liên quan đến điều tra, đánh giá đất đai;

  • Có thời gian công tác trong lĩnh vực điều tra, đánh giá đất đai theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này hoặc các điều tra, đánh giá đất trong lĩnh vực nông nghiệp từ 36 tháng trở lên.

Các đơn vị thực hiện phân tích mẫu đất phải có phòng phân tích đất được cấp có thẩm quyền cấp chứng nhận.

Chi tiết xem tại Thông tư 35/2014/TT-BTNMT có hiệu lực từ 13/8/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

52

Văn bản liên quan