Khi nào được chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” ?

Gần đây, Thông tư 06/2019/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Theo đó, Khoản 7 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BTTTT quy định việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện theo yêu cầu của Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền và khi có sự thống nhất của Nhà đăng ký đang quản lý tên miền và Nhà đăng ký mà chủ thể có nhu cầu chuyển tên miền đến.

chuyen doi nha dang ky ten mien .vn, Thong tu 06/2019/TT-BTTTT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, khi có yêu cầu của chủ thể, Nhà đăng ký đang quản lý tên miền phải thực hiện các thủ tục để chuyển đổi nhà đăng ký và không được gây cản trở khi chủ thể đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận về đăng ký, duy trì tên miền “.vn” với Nhà đăng ký. Trường hợp từ chối thực hiện yêu cầu chuyển đổi nhà đăng ký tên miền của chủ thể, Nhà đăng ký đang quản lý tên miền phải có văn bản nêu rõ lý do từ chối, gửi trả lời cho chủ thể.

Cùng với đó, Thông tư 24/2015/TT-BTTTT cũng quy định tên miền không được phép chuyển đổi nhà đăng ký trong các trường hợp sau đây:

  • Trong vòng 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày tên miền được đăng ký mới;

  • Trong vòng 30 (ba mươi) ngày trước khi tên miền hết hạn sử dụng;

  • Tên miền đang trong quá trình xử lý vi phạm;

  • Tên miền đang bị tạm ngừng;

  • Tên miền đang có tranh chấp.

Lưu ý, trong trường hợp Nhà đăng ký tên miền “.vn” không còn khả năng quản lý tên miền của mình, số tên miền đó sẽ được chuyển sang quản lý tại một Nhà đăng ký tên miền “.vn” khác theo thỏa thuận giữa hai Nhà đăng ký trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày làm việc, sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC) chấp thuận bằng văn bản hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC).

Chi tiết xem tại Thông tư 06/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ 15/9/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan