Khi nào GCN trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động bị thu hồi?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Theo Nghị định 65/2016/NĐ-CP, giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

  • Có hành vi gian lận để được cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động;

  • Không triển khai hoạt động sát hạch lái xe sau thời hạn 24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe;

  • Bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động từ 02 lần trở lên trong thời gian 18 tháng;

  • Giấy chứng nhận được cấp không đúng thẩm quyền;

  • Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung trên giấy chứng nhận được cấp;

  • Cho thuê, mượn giấy chứng nhận.

Xem trình tự thu hồi tại Nghị định 65/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

77

Văn bản liên quan