Khi nào người chơi đổi được đồng tiền quy ước sang tiền mặt?

Mới đây, Ngân hàng nhà nước vừa ban hành Thông tư 15/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo đó, Thông tư 15/2014/TT-NHNN đưa ra một số lưu ý đối với đồng tiền quy ước kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, cụ thể sau đây:

  • Mệnh giá của đồng tiền quy ước ghi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đổi. Doanh nghiệp thực hiện quy đôi mệnh giá đồng tiền quy ước sang đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ, Tỷ giá chuyển đổi căn cứ theo tỷ giá niêm yết của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ.

  • Người chơi được đổi đồng tiền quy ước ra ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trong trường hợp không chơi hết hoặc trúng thưởng bằng đồng tiền quy ước tại doanh nghiệp và được sử dụng số ngoại tệ đổi từ đồng tiền quy ước để thực hiện các giao dịch quy định tại Điều 3 Thông tư 15/2014/TT-NHNN.

Chi tiết xem tại Thông tư 15/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ 06/9/2014.

- Thu Ba -

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan