Khi nào phải chấm dứt tham gia thị trường điện?

Vừa qua, Thông tư 45/2018/TT-BCT đã được Bộ Công Thương ban hành quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2014/TT-BCT.

Theo Thông tư 45, nhà máy điện, đơn vị mua buôn điện phải có trách nhiệm tham gia vào thị trường điện. Tuy nhiên, việc tham gia sẽ chấm dứt nếu rơi vào các trường hợp sau đây:

Đối với nhà máy điện:

  • Theo đề nghị của đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện trong các trường hợp sau:
    • Nhà máy điện ngừng vận hành hoàn toàn;
    • Nhà máy điện không duy trì và không có khả năng khôi phục lại công suất đặt lớn hơn 30 MW trong thời hạn 01 năm.
  • Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện của nhà máy điện bị thu hồi hoặc hết hiệu lực.

Đối với đơn vị mua buôn điện: Không tiếp tục mua điện tại các điểm giao nhận thuộc phạm vi thị trường điện hoặc Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ điện bị thu hồi hoặc hết hiệu lực.

Xem chi tiết tại Thông tư 45/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

124

Văn bản liên quan