Khi nào phải di dời, phá dỡ công trình hạ tầng đo đạc

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Văn bản thay thế Nghị định 45/2015/NĐ-CP.

Cụ thể, Nghị định 27/2019/NĐ-CP quy định việc di dời, phá dỡ mốc đo đạc, trạm định vị vệ tinh được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  • Do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh mà công trình hạ tầng đo đạc không thể tiếp tục duy trì sự tồn tại hoặc không hoạt động bình thường theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật;

  • Do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, thiên tai làm mất, hư hỏng và tác động ngoại cảnh khác làm mất, hư hỏng, thay đổi vị trí mốc đo đạc;

  • Hết hạn sử dụng, không còn giá trị sử dụng hoặc đã có công trình hạ tầng đo đạc khác thay thế.

Lưu ý: Điểm gốc đo đạc quốc gia không được di dời, phá dỡ.

Xem hướng dẫn thực hiện di dời, phá dỡ công trình hạ tầng đo đạc tại Nghị định 27/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

165

Văn bản liên quan