Khi nào phải kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng thủy lợi?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Theo đó, Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm định được thực hiện trong các trường hợp sau:

  • Kiểm định định kỳ theo quy định hoặc quy trình bảo trì được phê duyệt;

  • Khi phát hiện công trình có những hư hỏng của một số bộ phận, công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng;

  • Khi có yêu cầu đánh giá chất lượng hiện trạng công trình phục vụ cho việc lập quy trình bảo trì đối với những công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì;

  • Khi cần có cơ sở để quyết định kéo dài thời hạn sử dụng đối với các công trình đã hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc cải tạo, nâng cấp công trình;

  • Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 02/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

91

Văn bản liên quan