Khi nào thẩm định điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

Ngày 10/6/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 09/2019/TT-BYT hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo đó, việc thẩm định điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được Sở Y tế công bố theo quy định tại Điều 13 Thông tư 40/2015/TT-BYT chỉ được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

  • Lần đầu đề nghị ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu;

  • Sau khi đã chấm dứt hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Cũng theo Thông tư 09/2019/TT-BYT, việc thẩm định bao gồm các nội dung sau đây:

  • Đối chiếu giữa hồ sơ ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lần đầu với các quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 146/2018/NĐ-CP;

  • Đối chiếu các thông tin về danh sách nhân lực đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với danh sách được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc Trang Thông tin điện tử của S ở Y tế.

Xem chi tiết tại Thông tư 09/2019/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

56

Văn bản liên quan