Khi nào viên chức KHCN thi thăng hạng được miễn thi ngoại ngữ, tin học

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BKHCN quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành khoa học và công nghệ.

Theo quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BKHCN, viên chức thi thăng hạng ngành khoa học và công nghệ được miễn thi ngoại ngữ, tin học khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Đối với miễn thi môn ngoại ngữ:

  • Viên chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
  • Viên chức có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ (trường hợp viên chức chỉ có một bằng đại học chuyên ngành là ngoại ngữ thì không được miễn thi và phải đăng ký thi ngoại ngữ khác).

Đối với miễn thi môn tin học:

  • Miễn thi môn tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, toán - tin trở lên.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 17/2018/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 25/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

118

Văn bản liên quan